הכנס הישראלי חברתי ה-2 | יום שישי | 31.5.2019 | מרכז דוהל, תל אביב